Entries by יעל גורביץ

כשישוב המערך לשלטון: קווים למדיניות כלכלית וחברתית

המערך עומד לשוב אל הגה האחריות הממלכתית בשעה שהנתונים הכלכליים והחברתיים, נוסף על המציאות המדינית, מעוררים דאגה חמורה ומבשרים סכנות קרבות והולכות.   המציאות שחוללה מדיניות הליכוד שיעור האינפלציה, אם יימשך בקצב הנוכחי, עלול להגיע למאה אחוזים ואף למעלה מזה. אמנם, התהליך האינפלציוני נמשך כבר שנים לא מעטות, אולם כאשר עלה הליכוד לשלטון הוא עמד […]

כלים שלובים

קטעים מתוך כלים שלובים/ יגאל אלון, 1979. בראשית היה החזון, החלום. ואכן, על-פי כל אמת מידה של תנועת תחיה לאומית חברתית-תרבותית, ישראל היא חלום שהתגשם. אלא שתוך כדי התגשמותו, קרה למדינה מה שקורה לעיתים לחלומות: היא התחילה מאבדת גובה. מה שקרה הוא טבעי – יאמרו המפוכחים והמשלימים – שהרי סופן של כל אוטופיות להכזיב. אלא שעלי […]

תכנית אלון

תכנית לחלוקת השטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים אשר הוגשה ב-1967 על ידי אלון לראש הממשלה אשכול. התכנית לא התקבלה באופן רשמי, אך הייתה לה השפעה מרכזית על מדיניות ההתיישבות בשטחי יהודה, שומרון ועזה עד עליית הליכוד לשלטון ב-1977