תכנית עמדה לראשי מכינות

קורס הכשרה לראשי מכינות קדם צבאיות